Reklam

Atama İşlemleri ile ilgili Duyuru

2024 Yılı Yüksek İhtisas Eğitimi bitirme ve Vaizliğe Giriş Sınavında başarılı olanların atamalarına esas duyuru

Atama İşlemleri ile ilgili Duyuru
06 Haziran 2024 - 14:59

Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereği 06.05.2024 - 10.05.2024 tarihleri arasında Başkanlığımız Merkezinde “Yüksek İhtisas Eğitimi Bitirme ve Vaizliğe Giriş Sınavı”nda başarılı olanlardan, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi hükmü gereği atamalarına esas olmak üzere aşağıda belirtilen çerçevede tercih alınacaktır;

1- Adayların, tercih işlemlerini 05.06.2024 tarihinden 13.06.2024 tarihi Perşembe günü saat 23.55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde yer alan “Sınav İşlemleri” menüsünden yapmaları gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen yerler arasından 15 tercihte bulunabileceklerdir.

3- Vaiz olarak atanacak kadın ve erkek personelden her biri kendilerine ayrılan kategoriden tercihte bulunacaklardır.

- Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

4.1. “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum”

4.2. “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

5- Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

6- “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum” seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;

6.1. Vaiz olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

6.2. Bu kişilerden daha sonra vaiz olmak isteyenlerin, mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden vaizlik sınavına girmeleri gerekmektedir.

6.3. Müktesep hakkı bulunan ünvanlardan birine atanmak istemeleri halinde dilekçelerini müracaat tarihleri içinde Başkanlığımız Atama II Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

7- Tercihleri doğrultusunda yada re’sen yer tespiti yapılan personelden mazereti bulunanların (sağlık, aile birliği, engellilik, eğitim, şehit ve gazi yakınlığı ve diğer mazeretler dâhil) Vaizlikten feragat ettiklerine dair dilekçelerini 26.06.2024 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Bu kapsamda olup atandığı görev yerine başlayan personel, asgari hizmet süresini (3 yıl) tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaktır.

8- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 20 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereğince atandığı yere başlayan adayların bulundukları yerde (2 yıl) çalışmadıkça önceki ünvanlarına atamaları yapılmayacaktır.

9- Vaiz kadrolarına ilk defa atananlar, bulundukları ünvanda (3 yıl) çalışma süresini tamamlamadıkça yurt dışında görevlendirilemeyeceklerdir.

10- Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, “Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği”nin 20 nci maddesinin 5 inci fıkrası gereği Yüksek İhtisas Eğitimi Bitirme ve Vaizliğe Giriş Sınavı başarı puanına göre yapılacaktır. Puanlarda eşitlik olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olana,

b) Doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

11- Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinden mezun olmaya hak kazanıp daha önce vaizlik hizmeti bulunanlar, eski görev yerlerine ve ünvanlarına dönebilecek ya da diğer adaylarla birlikte tercih yapabileceklerdir.

12- Vaizlik tercihi ve yer tespiti ile ilgili hususlar hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

13- Yer tespiti işlemleri ile ilgili 0312 295 78 15-16 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum