Reklam

Cuma Namazı İznini Hazmedemeyen Sendikaya Danıştay'dan Red!

Birleşik Kamu-Iş’e bağlı Eğitim-İş, Memur-Sen’in 3. Dönem Toplu Sözleşme’de hüküm altına alarak kamu görevlilerinin kazanım hanesine eklediği “Cuma Namazı İzni”nin iptali istemiyle açtığı davayı kaybetti.

Cuma Namazı İznini Hazmedemeyen Sendikaya Danıştay'dan Red!
04 Şubat 2024 - 11:43

Birleşik Kamu-Iş’e bağlı Eğitim-İş, Memur-Sen’in 3. Dönem Toplu Sözleşme’de hüküm altına alarak kamu görevlilerinin kazanım hanesine eklediği “Cuma Namazı İzni”nin iptali istemiyle açtığı davayı kaybetti.

Memur-Sen’in 3. Dönem Toplu Sözleşme’de hüküm altına aldığı “Cuma Namazı İzni” ile kamu görevlilerinin ibadet hakkını özgürce kullanabilmelerinin yolu açılmış; 8 Ocak 2016 tarihli ve 29587 sayılı Resmî Gazete'de 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin yayımlanmasıyla kamu görevlileri “Cuma Namazı İzni” hakkına kavuşmuştu.

Memur-Sen olarak, toplu sözleşmede, mevcut kanunun kapsamını genişleterek, kamu görevlileri için kılık ve kıyafet serbestisinden hac farizası iznine kadar birçok kazanım elde etmiş; darbe dönemlerinin, vesayet süreçlerinin eseri kanun ve kararlarla uygulamaya konulan yasakların kaldırılmasının mücadelesini vermiştik.

Milletimizin değerlerine ve inancına düşmanca yaklaşımın bir örneği olarak Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş’in vesayet dönemlerini anımsatan, “laikliğe, eşitlik ilkesine, inanç özgürlüğüne aykırı olduğu ve kamu görevlilerinden cuma namazı izni hakkını kullanmayanlar açısından zarar doğurucu olduğu” ifadelerine yer verilerek mesnetsiz ve zorlama bir iddiayla açtığı davada malum sendikayı hayal kırıklığına uğratan bir karar çıktı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu kararda:
“Devletin, temel hak ve hürriyetler kapsamında yer alan din ve vicdan hürriyeti çerçevesinde, kişilerin inandıkları gibi yaşayabileceği uygun bir ortamı ve bunun için gerekli imkânları sağlamak şeklindeki pozitif yükümlülüğü kapsamında tesis edilen ve belirtilen niteliği bakımından davacı sendikanın ve üyelerinin hak veya menfaatlerini olumsuz olarak etkileyebilecek bir yönü”nün olmadığının altı çizildi.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum