Reklam

Âdetli veya lohusa bir kadın Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir mi?

Âdetli veya lohusa bir kadın Kur’an-ı Kerim’e dokunabilir mi?

Âdetli veya lohusa bir kadın Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir mi?
14 Şubat 2021 - 23:28

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî mezhepleri ile Malikî mezhebindeki ağırlıklı görüşe göre, cünüp, hayız (âdet) veya nifas (lohusalık) hâlindeki kimselerin Mushaf’a dokunmaları caiz değildir.
Bu konuda genel olarak “O, elbette değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Âlemlerin Rabbi’nden indirilmedir.” (Vâkıa, 56/77-80) âyetleri ile Hz. Peygamber’in Amr b. Hazm’a yazdığı mektuptaki “Kur’an’a temiz olandan başkası dokunmaz.” (Muvattâ, Kur’ân, 1) ve “Cünüp ve hayızlı kimse Mushaf’tan hiçbir şeye dokunamaz.”(Serahsî, el-Mebsût, III, 152) rivayetlerini delil olarak kullanmışlardır
(Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-’İnâye, I, 142; Mâverdî, el-Hâvî, I, 384; Râfiî, el-’Azîz, I, 293; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 202-203; İbn Kudâme el-Makdisî, el-Kâfî, I, 135; Karâfî, ez-Zehîra, I, 378).

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum