Reklam

Aday Din Görevlileri Tercih Kılavuzu Yayımlandı

Aday Din Görevlileri Tercih Kılavuzu Yayımlandı

Aday Din Görevlileri Tercih Kılavuzu Yayımlandı
20 Nisan 2023 - 18:24

Aday Din Görevlileri Tercih Kılavuzu Yayımlandı. Tercihler 25 Nisan – 01 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://abys.diyanet.gov.tr/ internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://abys.diyanet.gov.tr/ internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

Bu kılavuz, Diyanet Akademisi Başkanlığının kararları doğrultusunda hazırlanmıştır.

  1. MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

• Mesleki eğitim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, Aday Din Görevlileri Tercih ve Yerleştirme Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklardır

 • Adaylar, tercih bildirimini sözlü sınav neticesinde aldıkları puanları göz önünde bulundurarak kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda internetten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

  1. TERCİH İŞLEMLERİ

 • Adaylar, Aday Din Görevlileri Tercih ve Yerleştirme Kılavuzuna tercih süresi içinde Diyanet İşleri Başkanlığının https://diyanetakademi.diyanet.gov.tr/ internet adresinden erişebileceklerdir.

• Adaylar, https://abys.diyanet.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Şifremi Unuttum/Oluştur” kısmından sistemde yer alan e-posta adresleri vasıtasıyla oluşturacakları şifre ile sisteme giriş yapabileceklerdir.

• Adaylar tercihlerini, tercih süresi içinde Diyanet İşleri Başkanlığının https://abys.diyanet.gov.tr/ internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışındaki araçlarla (posta, fax, elektronik posta vb.) yapılan tercihler kabul edilmeyecektir.

• Adayların tercihlerini yapmadan önce, Akademinin https://diyanetakademi.diyanet.gov.tr/ internet sitesinden mesleki eğitim programları ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri önemlidir. Adaylar, bu internet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere erişebileceklerdir. • Adaylar https://abys.diyanet.gov.tr/ üzerinden kendileri için belirlenen sayıda tercih işleminde bulunacaklardır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

 • Mesleki eğitime katılmaya hak kazanan adayları Akademi merkezlerine yerleştirme işlemleri Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

• Adaylar, Akademi tarafından eğitim durumları çerçevesinde kendileri için belirlenmiş olan mesleki eğitim programlarına; - Başkanlık tarafından yapılan sözlü sınav neticesinde aldıkları puanları, - Akademi merkezi tercihleri, - Akademi merkezleri kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

• Aday yerleştirilirken sırasıyla; - Sözlü puanı yüksek olana, - (Sözlü puanın eşit olması halinde) DHBT puanı yüksek olana, - (DHBT puanının eşit olması halinde) Yaşı büyük olana, - (Doğum tarihlerinin aynı olması halinde) Tercih sırası önde olana, - (Tercihlerinin aynı sırada olması halinde) Diploma notu yüksek olana öncelik tanınacaktır.

• “Re'sen yerleştirmeyi kabul etmiyorum" seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar; sınav sonucu elde etmiş oldukları aday din görevlisi mesleki eğitim haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

• Tercih işlemlerinden önce ve sonra veya yerleştirme işleminden sonra aday din görevlilerinin Akademi merkezleri arası yer değiştirme talepleri dikkate alınmayacaktır.

• Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile Diyanet Akademisi Mesleki Eğitim Yönetmeliğinde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

  1. MERKEZİ YERLEŞTİRME YAPILACAK MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

 

 • Mesleki eğitim programları ile bu programlara ait kontenjanlar Tablo-1’de verilmiştir. Söz konusu tablo bu kılavuzla birlikte https://diyanetakademi.diyanet.gov.tr/ internet adresinden yayımlanmıştır.

• Adayların öğrenim durumlarına göre tercih edebilecekleri Akademi merkezleri ile Akademi merkezlerinin yatılı-gündüzlü ve kadın-erkek kontenjanları tabloda belirtilmiştir.

DİĞER HUSUSLAR

 • Tercih işlemleri öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün aday din görevliliği sınavı başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan veya başvuru şartlarındaki vasıfları kaybeden adayların başvuru ve tercihleri geçersiz sayılacak, eğitime katılmış olmaları halinde eğitimle ilişikleri kesilecektir. Adayların sınav, tercih ve yerleştirme sonuçları ileriki eğitimlerde müktesep teşkil etmeyecektir.

• Aday din görevlisi olmaya hak kazananların kayıt yapabilmeleri için -eğer çalışıyorlarsa çalışmakta oldukları kurum veya kuruluştan ilişiklerini kesmiş olmaları gerekmektedir.

• Tercih ve yerleştirme işlemlerinde adayların mazeret durumları dikkate alınmayacaktır.

• Mesleki eğitime katılma hakkı elde ettiği halde mücbir sebeplerden (askerlik vazifesi, doğum, hastanede yatılı kalmayı gerektirecek hastalık) ötürü eğitime başlayamayacak olanlar, başvurmaları halinde bir sonraki mesleki eğitim döneminde eğitime alınacaktır. Bu hak bir defaya mahsustur.

• Tercih işlemleri öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve tercihleri geçersiz sayılacak, eğitime katılmış olmaları halinde eğitimle ilişikleri kesilecektir. Adayların sınav, tercih ve yerleştirme sonuçları ileriki eğitimlerde müktesep teşkil etmeyecektir.

• Tercih işlemleri ve sonuçları ile ilgili https://www.diyanet.gov.tr, https://diyanetakademi.diyanet.gov.tr/ ve https://abys.diyanet.gov.tr/ internet sitelerinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

• Bu ilandaki tüm hususlar, yalnızca bu tercih işlemleri ve tercihlere bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.

KAYIT İŞLEMLERİ

• Adaylar yerleştikleri Akademi merkezlerine şahsen ya da vekilleri aracılığıyla başvurarak kayıt yapabileceklerdir.

• Kayıtlar Akademi tarafından belirlenecek tarihler arasında adayların yerleştikleri Akademi merkezlerinde yapılacaktır.

• Kayıt işlemlerinde gerekli olan belgeler şunlardır: - T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Sürücü Belgesi - Mezuniyet Durumunu Gösterir Belge - Askerlik Durum Belgesi - Adli Sicil Belgesi - Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 Adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

• Kayıt işlemlerinde istenen belgelerin aslı ya da yetkili kurumlarca onaylı suretleri veya varsa e- devlet sisteminden alınan çıktısı kabul edilecektir.

• Kayıt işlemlerinde istenen evrakların fotokopilerinin de getirilmesi gerekmektedir

Aday Din Görevlileri Tercih Klavuzuna ve Tercih kotenjanlarını gösterir tabloya Ulaşmak için tıklayınız
Tercih kotenjanlarını gösterir tablo 
Tercih Klavuzu 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Günün Başlıkları